diartik-header-img-lv

„PRIEDES AG” pamatdarbība ir saistīta ar mežizstrādi. "PRIEDES AG" un ar to saistīto uzņēmumu grupa gada laikā mežizstrādē iegūst ap 80000 m3 koksnes un ar katru gadu kāpinot izstrādes jaudas. Mežizstrādes darbos ļoti svarīgi ir tas cik augsts ir profesionālais līmenis darbiniekiem, kas ir tieši saistīti šajā jomā. Mežizstrādes darbus veicam savos meža īpašumos, kā arī iepirktajās cirsmās.

Pie cikliski pareizas darbu veikšanas:

  • Meža augsnes sagatavošanas,
  • Meža stādīšanas,
  • Jaunaudžu kopšanas,
  • Krājas kopšanas

ir iespējams pēc daudziem gadu desmitiem veikt kvalitatīvu meža novākšanas ražu.

 

Mežizstrāde

Mēs ne tikai izstrādājam mežus, bet arī stādam un kopjam tos, kas ir mūsu pienākums nākošajām paaudzēm. Veicam mežizstrādi cirsmās ar hārvesteriem, kurās to pieļauj augsne, apstākļi un izstrādājamās koksnes sagatavošanas iespējas attiecīgajai kvalitātei un maksimāla lietderīguma iznākums.


Kailcirtēs hārvesters izstrādā 300-400 m3 koksnes diennaktī, savukārt krājas kopšanas un sanitārajās cirsmās 100-150 m3. Sagatavoto apaļkoku sortimentu izvešanu uz augšgala krautuvi veicam ar forvarderiem, kuri strādā cauru diennakti, veicot darbu ātri un kvalitatīvi.


Varam izvest cirsmas, kuras parastie izvedēji ir bezspēcīgi, jo mūsu rīcībā ir paaugstinātas caurgājamības forvarderis ar platajām purva riepām, izvedam arī zarus un cirsmu atliekas. Cirsmu izstrādi veicam gan ar harvesteriem, gan ar motorzāģiem pēc katra meža īpašnieka īpašajām vēlmēm. 


Sagatavoto apaļkoka sortimentu no augšgala krautuvēm saviem sadarbības partneriem piegādājam ar kokvedējiem 24h diennaktī nolīgtajā laikā un apjomā. 

Visus mežizstrādes darbus cenšamies ieplānot ik pa ceturkšņiem, tādā veidā varam būt prognozējami savos izstrādes apjomos un piegādājamās koksnes termiņos.