STIGOŠANA

Koku stigošana ir cirtes sagatavošanas posms, kas ir tikpat svarīgs kā jaunaudžu kopšana un regulāra meža inventarizācija. Ar stigošanas palīdzību apsaimniekotājs iezīmē nākamās cirtes robežas un sagatavo teritoriju turpmākajiem mežsaimniecības darbiem: galvenajām un sanitārajām cirtēm.

PRIEDES AG veic profesionālu stigošanu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem un veido precīzas cirsmu skices, ko iesniedz Valsts meža dienestā cirtes atļaujas saņemšanai.

Individuālā pieeja

20+ gadu pieredze

Uzticība

1828
28009911
info@priedesag.lv
“Ilzītes”, Talsciems,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads
LV-3251, Latvija