SAŅEMIET IEGUVUMU NO MEŽA
ŠODIEN UN RĪT!

Mežu apsaimniekošana

Mežu apsaimniekošana ir nepārtraukts process, kas ietver daudz vairāk par koku stādīšanu un ciršanu – lai mežs atnestu īpašniekam vislielāko peļņu, ir jāparūpējas par meža vides izpēti un uzturēšanu ilgtermiņā. Pareiza meža kopšana var vairākās reizēs palielināt īpašuma vērtību, tāpēc mežu īpašniekiem ir svarīgi atrast uzticamu sadarbības partneri-mežu apsaimniekotāju. PRIEDES AG nodrošina pilna klāsta meža apsaimniekošanas pakalpojumus profesionālā līmenī.

MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS POSMI

1. Meža novērtējums
Mežu apsaimniekošana vienmēr sākas ar novērtējumu jeb mežu taksāciju. Taksācijas laikā apsaimniekotājs apkopo informāciju par meža infrastruktūru un stādījumu augšanas apstākļiem – visu, kas palīdz noteikt meža vērtību un turpmākos darba uzdevumus.
2. Apsaimniekošanas plāna sastādīšana
Atkarībā no meža taksācijas rezultātiem, apsaimniekotājs izveido darba plānu. Plānā ietver tādus uzdevumus kā dastošana, stigošana, cirsmu skiču izgatavošana, jaunaudžu plānošana un stādīšana.
3. Pieaugušo koku izstrāde
Profesionālu cirti komerciālajiem nolūkiem sauc par mežizstrādi, un tas ir galvenais meža apsaimniekošanas mērķis. Kvalitatīva mežizstrāde ļauj iegūt no meža maksimālo peļņu.
4. Cirsmas un teritorijas sakopšana
Pēc cirtes meža infrastruktūru sagatavo turpmākai izmantošanai. Tiek izvesti zari, mizas un cirsmu atliekas, lai cirsmas vietā var ātri uzaugt citi stādījumi.
5. Augsnes sagatavošana
Pēc mežizstrādes augsne ir jāsagatavo jauna meža stādīšanai. Atkarībā no īpašnieka vēlmēm, augsni var atstāt atjaunoties arī dabiskā veidā.
6. Jaunaudžu stādīšana
Jaunaudzes ir ikviena meža sirds un nākamās peļņas avots. Šajā posmā ir svarīgi aprēķināt optimālo koku skaitu un jaunaudzei nepieciešamo platību, bet pēc kociņu iestādīšanas mežu apsaimniekošana jāturpina ar jaunaudžu kopšanu un krājas kopšanas cirtēm.

20+ gadu pieredze

Ilgtspējīga un kvalitatīva apsaimniekošana

Godīga komunikācija

AR PAREIZI KOPTU MEŽU PIECU GADU LAIKĀ IR IESPĒJAMS PALIELINĀT TĀ VĒRTĪBU PAR 25-30%

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kas ietekmē meža vērtību?
Meža vērtību nosaka tādi faktori, kā atrašanās vieta, augošo koku sugas un augšanas apstākļi, iestādīto koku vecums un koksnes kvalitāte. Konkrētā meža vērtību aprēķina pēc šo un dažu citu apstākļu kopuma, tāpēc ikviena meža vērtību var palielināt pareiza mežu apsaimniekošana.
Kā var pacelt meža vērtību?

Pareizi to apsaimniekojot un izvēloties godīgu un pieredzējušo sadarbības partneri – meža apsaimniekotāju. Tas izstrādās pareizu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas stratēģiju, veiks meža izstrādi, kad būs tam būs pienācis īstais laiks, iestādīs un kops jaunaudžus utt. Pareizi apsaimniekojot mežu, tā vērtību var pacelt par 4-7% gadā.

Vai sakārtojāt teritoriju pēc mežizstrādes?
Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas veicam visa veida sakārtošanas darbus, ieskaitot risas līdzināšanas un krautuves vietas sakārtošanas darbus. Savācam visas mizas un zarus, lai cirtes vietā var ātri uzaugt zāle, noslēpjot visas cirtes pazīmes.

SAZINIES AR MUMS

Aizpildiet šo pieteikuma formu un mēs ar Jums sazināsimies

1 stundas laikā!

Vēlos pārdot*
Ievelciet failus šeit vai
Max. faila lielums: 25 MB, Max. faili: 10.
  Politika*
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  1828
  28009911
  info@priedesag.lv
  “Ilzītes”, Talsciems,
  Ģibuļu pagasts, Talsu novads
  LV-3251, Latvija